Özet Gönderimi

Bildiri özetleri 20 Ağustos 2021, 23:59 a kadar aşağıdaki bilgileri içerek şekilde docx ve PDF dosyaları olarak gönderilmelidir:

  • - Başlık
  • - Yazar(lar)
  • - Üniversite\Kurum and E-posta
  • - Anahtar kelime


Bildiri özetleri çalışmanın amacını, metodolojisini ve sonuçlarını içerir şekilde olmalıdır.


Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olmalıdır.


Bildiriler e-posta yoluyla ve özet gönderim şablonu kullanılarak gönderilecektir.


Gönderilecek özet dosya isimleri yazar adı ile olmalıdır.

(Gönderilen bildiri özetlerine en geç 10 gün içinde cevap verilecek ve kabul edilenlere kabul belgesi gönderilecektir.) 


E-posta adresi: equinox@siirt.edu.tr 

 

Özet Gönderim Şablonu  için tıklayınız {docx}. 

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 20 Ağustos 2021

e-posta: equinox@siirt.edu.tr