Konular

İktisatçılar, Siyaset Bilimciler ve İşletmecilere dünyanın her yerinden diğer kişilere aşağıdaki alanlarda fikirlerini paylaşma ve gelecekteki gelişmeleri tartışma fırsatı sunmayı amaçlıyor:   

BUSINESS- ECONOMICS- POLITICS

1

Adalet Ekonomisi

21

Hukuk ve İşletme

41

Sağlık ve Eğitim

2

Bilgi Teknolojisi

22

İş ve Ticaret

42

Sanayileşme

3

Bölgesel İktisat

23

İşletme

43

Savunma Ekonomisi

4

Bölgesel Kalkınma

24

Kalkınma Ekonomisi

44

Siyaset

5

Cinsiyet Çalışmaları

25

Kamu Ekonomisi

45

Teknoloji ve İnovasyon

6

Çalışma Ekonomisi

26

Kamu Maliyesi

46

Terörizm Ekonomisi

7

Çatışma Araştırmaları

27

Kamu Yönetimi

47

Turizm Ekonomisi

8

Çevre Ekonomisi

28

Kırsal Kalkınma Politikaları

48

Turizm Yönetimi

9

Çevre Yönetimi

29

Küreselleşme

49

Uluslararası Ekonomi

10

Desantralizasyom

30

Lojistik

50

Uluslararası İlişkiler

11

Doğal Kaynaklar

31

Mali Federalizm

51

Uluslararası Ticaret

12

Ekonomik Coğrafya

32

Medya ve İletişim

52

Uygulamalı Ekonometri

13

Endüstriyel Ekonomi

33

Mekansal Ekonomi

53

Yerel Yönetişim

14

Enerji Ekonomisi

34

Muhasebe ve Finans

54

Yoksulluk

15

Finans ve Bankacılık

35

Mutluluk Ekonomisi

55

Yönetim

16

Finansal Ekonomi

36

Nicel yöntemler

56

Yöneylem Araştırması

17

Gelir dağılımı

37

Operasyon Yönetimi

 

18

Gelişmekte Olan Piyasalar

38

Oyun Teorisi

 

19

Girişimcilik

39

Pazarlama

 

20

Hukuk ve Ekonomi

40

Sağlık Ekonomisi

 


Yukarıda yer almayan İlgili konulardaki makale teklifleri de kabul edilir.